surprised-1184889_1280

Choroba zawodowa

Choroba zawodowa to przypadłość, której powstanie z wysokim prawdopodobieństwem można połączyć z wykonywanym zawodem, która wynika z niekorzystnych czynników występujących w środowisku pracy albo w

typing-690856_1280

Kontrola w systemach teleinformatycznych

Nadzór nad treściami przeglądanymi przez pracowników w Internecie i całościowym korzystaniem z narzędzi pracy jest niestety konieczny. Najnowsze rozbudowane systemy informatyczne pozwalają na kontrolę nie

office-932926_1280

Wygoda w miejscu pracy

Nieważne, ile możesz przeznaczyć przestrzeni dla pracy – biurko z wygodnym krzesłem jest koniecznością. Powinny z niego zniknąć wszelkie niepotrzebne przedmioty. Taki biurowy minimalizm z

Opieka zdrowotna w miejscu pracy

W XXI wieku wieku nastała moda na zdrowy styl życia; zdrowe jedzenie i bycie fit, atletyczne sylwetki, którymi można pochwalić się na portalach społecznościowych oraz rowery miejskie, które opanowały wszystkie miasta w Polsce. Zbilansowana dieta, składająca się ze świeżych warzyw i chudego mięsa może niekiedy okazać się niewystarczająca. Każde działania zmierzające do utrzymania zdrowia nie przyniosą pożądanych działań bez zastosowania profilaktyki. Miejscami, gdzie przeprowadzana jest profilaktyka zdrowotna jest szkoła, a w późniejszym czasie zakład pracy. Jakie obowiązki ciążą na pracodawcy w związku z opieką medyczną pracowników?

Zakład pracy jest miejscem, w którym spędzamy znaczną część doby. To miejsce, gdzie nadwyrężamy kręgosłup, kończyny oraz wzrok. Długie godziny w pozycji stojącej i siedzącej nie wpływają korzystnie na zdrowie pracowników. Poza niewygodną i nienaturalną pozycją ciała, zakład pracy często jest źródłem innych chorobotwórczych czynników takich jak: oświetlenie, zapylenie, promieniowanie, obciążenie psychiczne i fizyczne czy niebezpieczne substancje. Pewne zawody, takie jak nauczyciel, kierowca lub górnik obciążone są szczególnym ryzykiem. Kodeks Pracy zawiera katalog chorób zawodowych, do których zalicza m.in.: choroby zakaźne i pasożytnicze, gorączkę metaliczną, pylicę płuc, pylicę krzemową, pylicę grafitową, zgrubienia opłucnej, rozległe blaszki opłucnej lub osierdzia, astmę oskrzelową, berylozę, nieżyt nosa, ostrą chorobę popromienną, zaćmę popromienna, rak płuc, rak krtani, nowotwór wątroby, grzybicę i inne.

Na pracodawcy ciąży obowiązek kierowania pracowników na badania okresowe, wstępne i kontrolne. Co więcej, pracodawca nie może dopuścić pracownika do pracy bez aktualnego orzeczenia lekarskiego. Badania wstępne są to badania przeprowadzone wraz z przyjęciem pracownika; okresowe to z kolei badania przeprowadzane w trakcie wykonywania pracy w terminach wyznaczonych przez lekarza; badania kontrolne to badania przeprowadzane po powrocie do pracy pracownika, którego ponad trzydziestodniowa nieobecność spowodowana była chorobą. Obowiązek kontroli lekarskich dotyczy każdego pracownika, bez względu na zajmowane stanowisko. Warto wspomnieć, że wykonać wyżej wymienione badanie może jedynie lekarz posiadający odpowiednie kwalifikacje – specjalizację w medycynie pracy lub pokrewnych dziedzinach. Pracodawca zawiera umowę z wybraną jednostka medyczną.

Poza Prawem Pracy ważnym aktem prawnym jest Ustawa o służbie medycyny pracy. Z aktu prawnego wynika obowiązek objęcia profilaktyczną opieką zdrowotną, który spoczywa nie tylko na pracodawcach, szkołach i szkołach wyższych oraz podmiotach zatrudniających osoby skazane za przestępstwo wyrokiem sądowym.

Opiekę zdrowotną w szkole sprawuje pielęgniarka środowiskowa, lekarz podstawowej opieki zdrowotnej oraz lekarz dentysta. Pierwsze badanie przesiewowe przeprowadza się u dzieci w wieku 7 lat. Testy przesiewowe mają na celu ustalenie odchyleń od normy rozwojowej, wczesnym wykryciem wad i innych chorób. Badaniu kontrolnemu zostaje poddany wzrok i słuch dziecka, masa ciała, układ ruchu, ciśnienie krwi oraz wzrost. Indywidualna ocena stanu zdrowia może być podstawą wydania całorocznego zwolnienia z wychowania fizycznego bądź skierowania na dalsze badania. Bilanse przeprowadzane są średnio co trzy lata.

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *