surprised-1184889_1280

Choroba zawodowa

Choroba zawodowa to przypadłość, której powstanie z wysokim prawdopodobieństwem można połączyć z wykonywanym zawodem, która wynika z niekorzystnych czynników występujących w środowisku pracy albo w

typing-690856_1280

Kontrola w systemach teleinformatycznych

Nadzór nad treściami przeglądanymi przez pracowników w Internecie i całościowym korzystaniem z narzędzi pracy jest niestety konieczny. Najnowsze rozbudowane systemy informatyczne pozwalają na kontrolę nie

office-932926_1280

Wygoda w miejscu pracy

Nieważne, ile możesz przeznaczyć przestrzeni dla pracy – biurko z wygodnym krzesłem jest koniecznością. Powinny z niego zniknąć wszelkie niepotrzebne przedmioty. Taki biurowy minimalizm z

Jak kontrolować pracowników?

Stosunek pracy to swoista więź prawna łącząca pracownika ze swoim szefem. Nawiązywany jest na podstawie przepisów Kodeksu Pracy. Podstawowym obowiązek wynikającym z umowy o pracę jest wykonywane danych obowiązków (zleconych zadań) na rzecz pracodawcy, który z kolei jest zobowiązany do wypłaty wynagrodzenia we wcześniej ustalonym terminie.

Stosunkiem pracy nie jest zobowiązanie do wykonania jakiegoś zadnia z tytułu umowy o dzieło lub umowy zlecenia. Nie są to umowy przewidziane przez Prawo Pracy. Stosuje się do nich odpowiednio przepisy Kodeksu Cywilnego.

Warto wspomnieć, że zawarcie umowy o pracę nie jest jedyną formą nawiązania stosunku pracy. Wspomniana wieź prawna może powstać w wyniku wyłonienia w powszechnych wyborach osoby stojącej na czele organu administracyjnego (np. wójt) czy mianowania urzędników i funkcjonariuszy publicznych.

Zobowiązanie do wykonywania odpłatnej pracy nie jest jedyną cechą charakteryzującą stosunek pracy. Bowiem pracownik jest w pewien sposób podporządkowany pracodawcy, co oznacza, że przełożony może sprawować nadzór nad swoim pracownikiem. W interesie firmy leży to, by zatrudnione w niej osoby wykonywały rzetelnie swoje obowiązki, z zachowaniem zasad określonych w statucie formy i przepisów BHP. Co do zasady zakres sprawowanej kontroli zależy od rodzaju prowadzonej działalności. I tak kontrola pracowników będzie sprawowana w innym wymiarze w branży przemysłowej czy budowlanej; a inny będzie jej charakter w firmie świadczącej usługi teleinformatyczne.

Od czego zacząć kontrolę?

Jeżeli prowadzisz własną działalność i do tej pory nie zdawałeś sobie sprawy z konieczności monitorowania podwładnych, powinieneś tę sytuację jak najszybciej naprawić. Być może w Twojej firmie wydarzył się pewien incydent; kradzież przedmiotów osobistych, wyposażenia biurowego lub towaru? Niepokojące sygnały od innych pracowników powinny wyczulić Twoją uwagę na podobne zdarzenia w przyszłości. Pierwszy krok w zaistniałej sytuacji to poinformowanie podwładnych o wydarzeniu oraz zapewnienie, że zainstalowanie środków kontrolnych (np. kamer) będzie jawne. To bardzo istotna kwestia, Twoi pracownicy muszą czuć się swobodnie w miejscu pracy, a poinformowanie ich o szczegółach kontroli sprawi, że wzrośnie ich poziom zaufania do Ciebie. Na tę okoliczność konieczna będzie zmiana regulaminu placówki; powinien znaleźć się w niej punkt o kontroli pracy, tak by każdy nowy pracownik mógł się zaznajomić z obowiązującymi metodami.

Najbardziej rozpowszechnioną metodą kontroli pracowników jest monitoring. Nie ważne, czy jesteś właścicielem sklepu spożywczego, hurtowni czy firmy komputerowej – nagrania video mogą okazać się niezastąpioną pomocą przy wyjaśnianiu przykrych incydentów. Pamiętaj, że kamery montuje się nie tylko na okoliczność kradzieży; taśmy zarejestrują także inne zdarzenia np. rozbój, bójkę na terenie placówki, mogą być niezbitym dowodem na mobbing czy inną formę przemocy na terenie pracy. Pamiętaj, że taśmy video podlegają szczególnej ochronie prawnej, dlatego należy zapewnić im dostateczną ochronę. Pliki powinny być przechowywane w bezpiecznym miejscu; nie mogą wpaść w niepowołane ręce. Istotną kwestią jest strategia rozmieszczenia urządzeń – z oczywistych względów kamer nie można zamieszczać w toaletach. Byłoby to naruszeniem prywatności i nietykalności pracowników. Osoby zatrudnione muszą czuć się bezpiecznie i swobodnie w miejscu pracy.

Warto również przeczytać o opiece zdrowotnej w miejscu pracy http://korporacjonizm.com/opieka-zdrowotna-w-miejscu-pracy/

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *