surprised-1184889_1280

Choroba zawodowa

Choroba zawodowa to przypadłość, której powstanie z wysokim prawdopodobieństwem można połączyć z wykonywanym zawodem, która wynika z niekorzystnych czynników występujących w środowisku pracy albo w

typing-690856_1280

Kontrola w systemach teleinformatycznych

Nadzór nad treściami przeglądanymi przez pracowników w Internecie i całościowym korzystaniem z narzędzi pracy jest niestety konieczny. Najnowsze rozbudowane systemy informatyczne pozwalają na kontrolę nie

office-932926_1280

Wygoda w miejscu pracy

Nieważne, ile możesz przeznaczyć przestrzeni dla pracy – biurko z wygodnym krzesłem jest koniecznością. Powinny z niego zniknąć wszelkie niepotrzebne przedmioty. Taki biurowy minimalizm z

Choroba zawodowa

Choroba zawodowa to przypadłość, której powstanie z wysokim prawdopodobieństwem można połączyć z wykonywanym zawodem, która wynika z niekorzystnych czynników występujących w środowisku pracy albo w związku z wykonywaniem danego zawodu.

W przypadku podejrzenia choroby zawodowej u pracownika, pracodawca jest zobowiązany przekazać informację o zagrożeniu inspektorowi sanitarnemu oraz inspektorowi pracy. Kiedy choroba zostanie potwierdzona należy podjąć przewidziane przepisami prawa kroki. Przede wszystkim pracodawca jest zobowiązany do zapewnienia zatrudnionemu warunków do realizacji zaleceń lekarskich. Powinien także ustalić przyczyny powstania choroby oraz ustalić stan realnego zagrożenia dla innych pracowników. Ponadto należy zminimalizować ryzyko powstania chorób w przyszłości przez usunięcie czynników chorobowych oraz podjąć inne środki zapobiegawcze.

Poza pojęciem choroby zawodowej warto zaznajomić się z terminem niezdolności do pracy oraz orzeczeniu o niepełnosprawności. Niezdolność do pracy to całkowita lub częściowa utrata zdolności do wykonywania pracy zawodowej w wyniku poniesionego uszczerbku na zdrowiu. Naruszenie stanu zdrowia w tym przypadku musi być trwałe i nieodwracalne. Prawo do uzyskania renty z tytułu niezdolności do pracy przysługuje osobie, która została uznana za niezdolną do pracy, posiada wymagany okres składkowy, ponadto sama niezdolność powstała w okresie składkowym. Kompetencje do orzekania o niezdolności do pracy posiadają komisje lekarskie Zakładu Ubezpieczeń Zdrowotnych. W badaniu lekarskim brane są pod uwagę przede wszystkim takie okoliczności jak: data powstania niezdolności, trwałość uszczerbku oraz niezdolności do samodzielnej egzystencji. W tym miejscu warto wspomnieć, że w szczególnych wypadkach, wobec osób, które wymagają stałej opieki i pomocy przy zaspokajaniu podstawowych codziennych potrzeb, orzeka się niezdolność do samodzielnej egzystencji.

Innym organem orzekającym w sprawie zdolności do pracy są komisje lekarskie Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Ponadto funkcjonują pojęcia lekkiego, średniego oraz ciężkiego stopnia niepełnosprawności. Wydawaniem orzeczeń o niepełnosprawności zajmują się Powiatowe Zespoły ds. Orzekania o Niepełnosprawności. Status osoby niepełnosprawnej wiąże się z pewnymi ustawowymi ulgami oraz obowiązkami wobec osób zatrudniającymi takie osoby. Z reguły wymiar godzin pracy osób niepełnosprawnych jest mniejszy, ponadto taka osoba ma prawo do częstszych przerw w wykonywanej pracy, jeżeli jej stan zdrowia tego wymaga. Zatrudnienie osób niepełnosprawnych może łączyć się z koniecznością częściowej zmiany wyposażenia. Należy pamiętać, że nawet osoba posiadająca znaczny stopień niepełnosprawności nie jest wykluczona z tynku pracy.

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *