surprised-1184889_1280

Choroba zawodowa

Choroba zawodowa to przypadłość, której powstanie z wysokim prawdopodobieństwem można połączyć z wykonywanym zawodem, która wynika z niekorzystnych czynników występujących w środowisku pracy albo w

typing-690856_1280

Kontrola w systemach teleinformatycznych

Nadzór nad treściami przeglądanymi przez pracowników w Internecie i całościowym korzystaniem z narzędzi pracy jest niestety konieczny. Najnowsze rozbudowane systemy informatyczne pozwalają na kontrolę nie

office-932926_1280

Wygoda w miejscu pracy

Nieważne, ile możesz przeznaczyć przestrzeni dla pracy – biurko z wygodnym krzesłem jest koniecznością. Powinny z niego zniknąć wszelkie niepotrzebne przedmioty. Taki biurowy minimalizm z

Bezpieczeństwo w firmie cz.1

Czym jest bezpieczeństwo?

To pewien stan, w którym jednostka lub grupa nie wyczuwa potencjalnego zagrożenia pochodzącego z zewnątrz, który daje jej szanse na rozwój i zapewnia minimalne ryzyko utraty cenionych przez człowieka dóbr osobistych bądź materialnych. W skrócie: bezpieczeństwo to stan niezagrożenia.

Szczególnym rodzajem bezpieczeństwa jest bezpieczeństwo w firmie. Obecnie, dla określenia tej dziedziny wiedzy używa się pojęcia bezpieczeństwa i higieny pracy. To przede wszystkim zbiór zasad dotyczących bezpiecznego wykonywania danej pracy z zachowaniem wymaganych standardów. To reguły określające świadome zlecanie i wykonywanie pracy w higienicznych warunkach, które minimalizują ryzyko wystąpienia wypadku przy pracy. Naczelnym organem zajmującym się kontrolą przestrzegania zasad BHP jest Państwowa Inspekcja Pracy, a najważniejsze przepisy dotyczące tych zagadnień zawarte są w Kodeksie Pracy. W powyższego aktu wynika obowiązek nałożony na pracodawców – konieczność zapewnienia pracownikom bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, które zminimalizują ryzyko dla życia i zdrowia powstające w trakcie wykonywania pracy. Wspomniane ryzyko dotyczy przede wszystkim zawodów takich jak: informatyk, pracownik budowlany, osób, które mają bezpośredni kontakt z substancjami niebezpiecznymi czy funkcjonariuszy publicznych. Poza obowiązkiem zapewnienia odpowiednich warunków, pracodawca jest zobligowany o poinformowaniu pracownika o istniejącym ryzyku. Co ciekawe, istnieją szczególne regulacje określające procedurę oceny ryzyka zawodowego, które polega m. in. na metodzie porównawczej. Określenie jego poziomu pozwala na dobór odpowiednich środków zapobiegawczych.

Bezpieczeństwo pracowników

Najważniejszym krokiem służącym ochronie pracowników jest zainstalowanie kamer video w obiekcie. Taśmy zarejestrują nie tylko ewentualne kradzieże towaru czy przedmiotów będącymi własnością firmy, ale także przestępstwa popełnione na terenie zakładu np. akty przemocy wśród pracowników. Nagrania dają możliwość kontrolowania efektywności pracy oraz ich czasu wejścia i wyjścia do pracy. Wzmianka o ich umieszczeniu w regulaminie pracy to konieczność. Pracownicy muszą wiedzieć o systemach kontroli. Z oczywistych względów kamer nie można zamieszczać w toaletach i szatniach.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *